ANSÖK! 5 feb – 30 april

Gerlesborgsskolan är en skola med två konstnärliga grundutbildningar, i Gerlesborg och Stockholm. I Gerlesborg arrangeras årligen ett hundratal publika programpunkter: konserter, utställningar, filmvisningar, föreläsningar och seminarier och konstpedagogisk verksamhet för barn och unga. Här ges även fristående kurser i olika tekniker och material som riktar sig till allmänheten och yrkesverksamma konstnärer. 

Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedrivs med stöd av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH), Kulturrådet, Västra Götalandsregionen och Tanums och Sotenäs kommuner.

Ladda ner informationsblad om skolan:

Gerlesborg

Stockholm