Välkommen till Stockholms vårutställning 2021! I år som film med tillhörande utställningskatalog.

Vi på Gerlesborgsskolan Stockholm har tillsammans satt ihop en utställningsfilm, där vi bjuder in till att ta del av våra verk, arbetsprocesser och tankar från året som gått. Det blir en resa genom allt från videokonst till oljemåleri till installationer, och en berättelse om vilka vi alla är, vad vi håller på med och vad vi brinner för. 

Årets vårutställning i Gerlesborg ägde rum 2 – 5 april i skolans lokaler och hade titeln Vår utställning.

Under ledning av lärarna Anne Marte Overaa och Jonas Bentzer jobbade eleverna gruppvis och organiserade själva utställningen – allt från marknadsföring, transport och hängning. Vi hade också en ”feel good -grupp” som fixade fikor under arbetets gång. På grund av Covid-19 var antalet besökare begränsat till fyra personer i taget. I samband med utställningen gjordes denna film av Louise Eklund, studerande i årskurs två. Så många olika spännande uttryck!

Gå hit för presstext och mer info.

Utställningskatalog

Ladda ner informationsblad om skolan:

Gerlesborg

Stockholm