Gerlesborgsskolan har vetskap om att kränkningar och trakasserier länge förekommit på konst- och kulturutbildningar, både på förberedande och högskolor, och att de alltjämt fortsätter att inträffa. Uppenbarligen har de åtgärder som tidigare vidtagits varit helt otillräckliga. Mer behöver göras. Skolan tar de berättelser som kommit oss tillkänna på stort allvar. Det är av högsta prioritet att skyndsamt och grundligt utreda hur skolan har agerat och framöver ska agera för att se till att kränkningar och trakasserier inte ska förekomma. Skolan stöder alla som har modet att stiga fram och berätta, Metoo-rörelsen är oerhört viktig, en förändring nödvändig, och vi kommer att agera i övertygelsen om att en förändring också är fullt möjlig. Gerlesborgsskolan kommer att delta i förändringar av struktur, praktik och normsystem och vill stödja personal och studerande i detta arbete.