Utforska andra delar av dej själv och dina förmågor! Dessa kompetenser behövs i kulturella och kreativa yrken, i alla kreativa processer överlag, inom nästan varje yrkesområde: Kritiskt tänkande och problemlösning, samarbete och interaktion, muntlig och skriftlig kommunikation, bedöma och analysera information och nyfikenhet och fantasi. Gerlesborgsskolan är bra på att lära ut dessa kompetenser. En måste inte nödvändigtvis bli konstnär för att studera konst och kultur.