Det kan vara personliga erfarenheter eller mer allmänna betydelsefulla händelser och möten. Vi skulle så gärna vilja fortsätta hålla kontakt och knyta nya bekantskaper. Allt är av intresse. Tillsammans skriver vi skolans och konstutbildningens historia. Konstutbildningarna är så enormt viktiga i samhället, snälla hjälp oss att visa på vilket sätt och vad det har betytt för dej att utveckla dina konstnärliga förmågor och lära nytt. Du når oss på info@gerlesborgsskolan.se