Residens HEMIFRÅN: De Räddade Orden

De räddade orden. De klingande orden.
Lör 27 februari, nätbaserad redovisning, se den HÄR!
Dokumentation i form av en filmad performance presenterar deras residensarbete.

Målet att skapa ett nytt kulturarv för platsen, på platsen, med bildkonst och nyskapad musik. Gamla psalmer och böner ur 1819 års psalmbok dekonstrueras och stiger fram i ny gestalt genom improvisation. Ett plats-specifikt konstnärligt arbete initierat av Catharina Göransson.

Medverkande musiker är Anna Lindal (violin), Elsbeth Bergh (violin) och Patrik Wingård (saxofoner), Henrik Olsson (tramporgel, slagverk) samtliga rutinerade såväl improvisatörer som interpreter av nutida och klassisk musik, kyrko- och folkmusik.

Om projektet Residens HEMIFRÅN:

Närproducerade musik/konst-residens som initierar tvär-estetiska samarbeten med lokal anknytning i syfte att skapa ett nytt kulturarv för platsen, på platsen. Residensen kommer även fungera som tidsdokument över konstnärliga arbeten under en pandemi och reflektera över konstnärens funktion i en tid av ovisshet och förändring.

Gerlesborgsskolans musikråd vill genom projektet kartlägga och dokumentera platsens kreativa potential som ett led av den rådande pandemins restriktioner, skapa incitament för samarbeten mellan ljudkonstnärer/musiker och visuella konstnärer. Residensen genomförs hemma hos konstnärerna och redovisas genom en filmad dokumentation bestående av två delar.

Ett samtal