24/8 18.30 Konstnärspresentation, Glenn Swanson stenstipendiat 2017

Konstnärspresentation Glenn Swanson, stenstipendiat vid KKV.

Glenn Swanson är baserad i Main, USA, och har arbetat med skulptur sedan 2012 under sin konstutbildning på University of Main. Varje år delar KKV i Bohuslän ut ett stipendium till en framstående utländsk skulptör.

Onsdag 24 augusti 18.30