Angel Lindgren ställer ut i studerande galleri GBZ

Utgallrat.      

Jag har gett min utställning namnet Utgallrat. Med det lyfter jag fram det som ofta anses utgallrat. Jag vill utforska gränserna som sätts när man gallrar ut i samhället.

Besökarna på ett bibliotek möter ordet Utgallrat när de ser böcker som inte ska vara kvar i samlingarna. Men man kan utgallras i samhället på andra sätt.

Man kan se människor som skisser. En del skisser gallras ut, medan andra godkänns.

Om man använder skisser så reproducerar man människor bättre än om man gör fullständiga målningar. Betraktaren kan själv fylla i vad man ser.

I mitt arbete gör jag många skisser innan jag kommer fram till den slutliga utformningen. Här ställer jag ut många exempel på detta.

Angel Lindgren

Öppettider: 14 – 15 februari  kl 10 – 17