Johannes Bergmark blir ny studierektor vid Konstnärlig grundutbildning i Gerlesborg

Johannes Bergmark har en starkt etablerad konstnärlig praktik inom ljudkonst. Han spelar improviserad och elektronisk musik, på egendesignade instrument, ofta tillverkade av upphittade föremål som kraschade cyklar, tomma glasögonbågar och köksredskap. Han har deltagit i hundratals festivaler, ljudkonstutställningar och antologier i Sverige och utomlands sedan 90-talet. Ljudkonsten har för honom alltid varit resultaten av passionen för fysiska material och hantverk, samt av den sociala och poetiska närvaron i den musikaliska ritualen. Johannes Bergmark har konstnärlig masterexamen från Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, Elektronmusikstudions komponistlinje i Stockholm och gesällbrev från Musikk Instrument Akademiet i Moss i Norge samt har varit verksam i SU-EN Butoh Company.

Från att ha varit en av huvudpersonerna i Fylkingen i Stockholm till att ha organiserat mängder av festivaler och utställningar har Johannes Bergmark hög kompetens inom ledning, administration och samverkan. Pedagogiskt har han dokumenterad erfarenhet av att genomföra och utveckla undervisning inom ljudkonst och konstmusik. Johannes Bergmarks expertis är att hålla kurser och föreläsningar i musikinstrumentdesign, improvisation och kritisk reflektion kring ljudkonst och konstutövande.

Johannes Bergmark vill medverka till en skola där studerande tränas i att se historiska sammanhang för konst och konstnärskap. Han tycker att det ska finnas ett tydligt fokus på att ge studerande hantverks- och materialkunskap och handledning av verksamma konstnärer, både individuellt och kollektivt. Studerande ska lära sig presentera och tala om sin och andras konst och ges tydliga förberedelser för fortsatta studier och ett arbetsliv som konstnär, genom att lära känna konstinstitutioner och orientera sig i kulturpolitik och konstnärsekonomi.

– Konst kan handla om alla aspekter av livet samtidigt som man som konstnär är både i och på sätt och vis utanför samhället. Att hitta, förstå och verka i sin plats i sammanhanget är nödvändigt för varje konstnär. Samtidigt utökar konstnären sin frihet genom att ständigt, genom nyfikenhet och experiment, lära sig mer om sitt samspel med materialens möjligheter. Jag har varma känslor för Gerlesborgsskolan efter att ha besökt den i många sammanhang ända sedan barndomen. Att kunna få verka där och bidra till skolans verksamhet känns fantastiskt och jag gläder mig väldigt åt det, tillägger Johannes.

Johannes Bergmark efterträder Elin Wikström, vars förordnande som studierektor gått ut efter sex år.

– Johannes har gedigen kompetens på de områden vi efterfrågade och blir ett mycket bra komplement till skolans övriga personal. Han har också ett omfattande kontaktnät med relevans för skolan och utbildningen, både i de nordiska länderna och internationellt, det här känns mycket bra, säger Elin Wikström.

 – Självfallet välkomnar vi med glädje en sådan kompetens som Johannes Bergmark till Gerlesborgsskolan och ser med tillförsikt fram emot hans insatser när det gäller den konstnärliga grundutbildningen och kanske i synnerhet de krav som ställs i fråga om skolans ambitioner framledes, säger i sin tur Tom Sandqvist, stiftelsens ordförande.

Gerlesborgsskolan är en av landets mest välrenommerade grundläggande konstnärliga utbildningar. Skolan har två tvååriga utbildningar, en i Gerlesborg och en i Stockholm. Skolan grundades 1944 av professor Arne Isacsson i Gerlesborg. Platsen fick ge namn åt skolan. Stiftelsen Gerlesborgsskolan bildades 1963. Syftet med verksamheten är att bedriva konstnärlig undervisning, arrangera kulturverksamhet och vara en mötesplats för konst och kultur. Skolans verksamhet bedrivs med stöd från YH-myndigheten, Kulturrådet, Västra Götalandsregionen samt kommunerna i Sotenäs och Tanum.

Kontakt:

Elin Wikström, verksamhetsledare: elin@gerlesborgsskolan.se, 0708-38 19 58

Tom Sandqvist, ordförande: sandqvist898@gmail.com, 070-722 17 45

Foto: Paul Feuersänger