Bottnafjordens Konstvandring: Gerlesborgsskolans Studerandeutställning!

Den Konstnärliga Grundutbildningens studerande bidrar med en grupputställning på

Bottnafjordens Konst- och Hantverksvandring!

Tid: 29-30 oktober, 11-15.

Plats: Gerlesborgs Konsthall, Bräcke.

Följ länken ovan för information om övriga deltagare och karta!