Café Existens – Film och samtal med kördirigenten Gunnar Eriksson i fokus!

Café Existens – Film och samtal med kördirigenten Gunnar Eriksson i fokus!

Lördag 7/12 kl 13:00

Café Existens visar film och håller i samtal om musikern Gunnar Eriksson i Samlingssalen på Gerlesborgsskolan. Gunnar Eriksson, en legendarisk körledare, ledamot av Musikaliska akademin, verksam över stora delar av världen och inte minst i Gerlesborg – sedan minst 40 år tillbaka. Gunnar porträtteras i en film som just nu är under produktion. Vi tar del av delar av filmen,  lyssnar till filmarna Björn Perborg och Ulf Sarner. Det håls ett samtal mellan Gunnar Eriksson och Johan Öberg, översättare och publicist med anknytning till Bohuslän, om konst, musik och livet. Sist med inte minst får vi ta del av Gunnars musik och mer film.

Gerlesborgs Kök och Kafé håller öppet.

Fri Entré.

Välkomna!