Cirkulär ekonomi – föreläsning & workshop med Tobias Jansson

CIRKULÄR EKONOMI – föreläsning & workshop med Tobias Jansson

Söndag 19 maj

Föreläsning: Vad är cirkulär ekonomi?

Cirkulär ekonomi är ett ekonomiskt system som är designat för att återskapa värde, om och om igen. I en cirkulär ekonomi går affärsnytta hand i hand med resurseffektivitet, genom förfinade materialflöden och innovativa affärsmodeller. I föreläsningen ger Tobias Jansson en överblick över cirkulär ekonomi som område med bakomliggande faktorer, viktiga idéer och aktörer, modellen för cirkulär ekonomi med biologiskt och tekniskt kretslopp, samt möjligheter att hyra och dela produkter, allt illustrerat med faktiska exempel från företag så väl som offentlig verksamhet. Andra halvan av föreläsningen ägnas åt trender inom området som breddar begreppet genom att ta upp utvecklingsspår som Restflöden och symbioser, Mot ett cirkulärt livsmedelssystem, Skogen är nyckeln och Bygga cirkulärt.

Stensalen, KKV-Bohuslän 13.00 – 14.00, fri entré

Workshop: Cirkulär samverkan och delande

Workshopen kommer bestå i en övning där deltagarna får inventera förutsättningar och behov i ett givet geografiskt område. Vilka verksamheter finns idag som arbetar cirkulärt? Vilka restflöden av material eller andra typer av outnyttjade resurser finns? Vilka behov finns i området inom exempelvis transport, avfallshantering och sysselsättning? Inventeringen leder till en idégenereringsprocess med fokus på hur cirkulär ekonomi och delande kan utvecklas i samverkan mellan olika aktörer.

Samlingssalen, Gerlesborgsskolan 15.00 – 17.15, fri entré

Vänligen observera, för workshop är det viktigt att ha varit på föreläsningen innan

Fikamöjligheter finns på Gerlesborg Kök och Kafé före och efter workshopen

Om Tobias Jansson

Tobias Jansson är omvärldsbevakare och föreläsare med fokus på trender inom cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller. Han har gjort 200+ uppskattade föreläsningar och workshops runt om i Norden, för företag, företagsstödjande verksamheter, kommuner, regioner och högskolor. Tobias föreläsningar är alltid inspirerande, uppdaterade och visionära, med syfte att initiera innovationsprocesser i cirkulär riktning.

Föreläsning och workshop med Tobias Jansson sker i samarbete mellan Gerlesborgsskolan, KKV-Bohuslän och Rural Talks Bottna-Gerlesborg med stöd av Kulturrådet, Kultur i Väst och ADA.

Varmt välkomna!