”Den mest grundläggande förändringen

”Den mest grundläggande förändringen i mig som skedde under mitt år på Gerlesborgsskolan, det var att jag kände att jag faktiskt kunde satsa på konst.” ”På Gerlesborgsskolan lärde jag mig också att tänka på vad jag gör och varför jag gör det, rent konstnärligt. Jag lärde mig att tänka och att prata om min egen konst, om andras konst och om konst i allmänhet.” Ivan Johansson har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/

”Den mest grundläggande förändringen i mig som skedde under mitt år på Gerlesborgsskolan, det var att jag kände att jag faktiskt kunde satsa på konst.” ”På Gerlesborgsskolan lärde jag mig också att tänka på vad jag gör och varför jag gör det, rent konstnärligt. Jag lärde mig att tänka och att prata om min egen konst, om andras konst och om konst i allmänhet.” Ivan Johansson har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/