”Det som är så

”Det som är så bra med just Gerlesborgsskolan i Bohuslän är att det var väldigt samtida konstnärer som kommer och håller i kurserna. De hade alltid mycket med sig, och tillsammans gav de en omfattande utbildning i samtidskonst.” ”I Bohuslän gick alla väldigt mycket ”all in” och tog sitt arbete på stort allvar. Man kunde jobba dag och natt om man ville det.” ”Jag lärde mig jättemycket om att se och förstå och ta till mig samtidskonst, men även hur jag utvecklar mitt eget konstnärskap.” Julia Lichtenstein har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/ #

”Det som är så bra med just Gerlesborgsskolan i Bohuslän är att det var väldigt samtida konstnärer som kommer och håller i kurserna. De hade alltid mycket med sig, och tillsammans gav de en omfattande utbildning i samtidskonst.” ”I Bohuslän gick alla väldigt mycket ”all in” och tog sitt arbete på stort allvar. Man kunde jobba dag och natt om man ville det.” ”Jag lärde mig jättemycket om att se och förstå och ta till mig samtidskonst, men även hur jag utvecklar mitt eget konstnärskap.” Julia Lichtenstein har erfarenhet av att studera på Konstnärlig grundutbildning, Gerlesborgsskolan Bohuslän. Läs hela intervjun här: http://gerlesborgsskolan.se/roster-om-utbildningen/ #gerlesborgsskolanbohuslän #konstkurs #konstskola #studerakonstochdesign #konstochnatur #skapa #bildkonst ##bohuslän #gerlesborg #bottna

Tags: , , , , , , , , ,