Digital föreläsning med Nada Ali

1 September
12:10-13:00
Föreläsningen hålls via zoom

Nada Ali pratar om sitt konstnärsskap och sin kommande utsätllning The Making and Breaking of an Icon / Ritual Washing

Nada Ali arbetar med instzllation, skulptur, och performance. Hon tar ofta utgångspunkt i personliga erfarenheter för att vidga dem till kollektiva. Genom att skapa konnotationer mellan bild och berättelser i olika lager väver hon samman dem med grund i existentiella varseblivningar. Nada Ali är född 1988 och har en magisterexamen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm 2021. Sedan tidigare har hon en

kandidatexamen i fri konst från universitetet i Damaskus i Syrien med inriktning muralmåleri.
 
Länk till zoom-föreläsningen här