Digitala utställningar: Gott nytt vår!


Fyra utställningar under fyra veckor!
18 januari – 11 februari, 2022
Online

Gerlesborgsskolans studerande presenterar ett skaparflöde i fyra olika utställningar under fyra veckor från Galleri Gerlesborgs stängda lokaler. Utställningen presenteras digitalt här på hemsidan.

Mer info kommer snart!