Elev + Opponent. Utställningar löpande Gerlesborgsskolan Stockholm

Utställare Alex Andersson

Utställare Alex Andersson med opponent Linnéa Ndangoya Palmcrantz

Utställare Anton Backe med opponent Nellie Stoltz

Utställare Anton Backe

Utställare Linnéa Ndangoya Palmcrantz

Utställare Linnéa Ndangoya Palmcrantz med opponent Simon Ferner

Jonas Björne med opponent Sara Sundin

Utställare Jonas Björne

Utställare Elis Butler

Utställare Elis Butler-Opponent Jonny Wahlfort

Utställare Elis Butler

Utställare David Danell

Utställare David Danell-Opponent Caroline Ullman

Utställare David Danell