Elevutställningar 2021

Vårutställning i Stockholm

Se utställningen

Studerande vid Konstnärlig grundutbildning bjuder in till utställning i Gerlesborg:

”I 77 år har människor runt om i världen sökt sig till Gerlesborgsskolan här i Bohuslän för att studera konst. Årgången 20/21 består av 35 studerande med skiftande bakgrund, visioner och åldrar som arbetar med tekniker av bland annat måleri, textil, performance, trä, videokonst, gips, fotografi, textbaserad konst och kollage. I tematiker som rör bland annat identitet, klimat, relationer och minnen”.

Utställningen är ett resultat av en tre veckors kurs där studerande i årskurs ett och två arbetar tillsammans. Under kursen får de lära sig olika moment, till exempel planering, beslutsfattning och ansvarsfördelning. Att ställa ut är ett viktigt led i utbildningen, där studerande ser sitt verk tillsammans med andra och får en större förståelse för hur det samverkar med sin omgivning och i relation till betraktaren. I år har de studerade varit indelade i fyra grupper: Curating, Bygg och teknik, Feelgood, Kommunikation och marknadsföring, till stöd har de haft lärarna Jonas Bentzer och Anne Marte Overaa. Skolan har även bjudit in konstnären och galleristen Cora Hillerbrand för att ge feedback, på de enskilda verken och utställningen som helhet.     

Tack studerande och lärare för årets fantastiska utställning!

Gratis biljett bokas på Billetto https://billetto.se/e/varutstallning-biljetter-518977

Max antal besökare per utställningsrum är 4 personer.

Öppettider:

1 April: Vernissage 15:00 – 19:00
2 – 5 April: 11:00 – 14:00


Adress: Gerlesborg 1,
457 48, Hamburgsund

Restaurang Gerlesborg har öppet samma tider som utställningen.

www.gerlesborgsskolan.se
Instagram: @schoolofartgerlesbohuslan

Elevutställningar 2020

Två virtuella utställningar, vilket betyder att du kan njuta av dem precis när, var och hur du vill.

Se utställningen

Se utställningen

Victor Karlsson ställer ut på Galleri Mitt

Utställning 17 – 20 februari 2022 SicVic En fantasiful, färgglad och detaljrik värld uttrycks i former av skulpturer, teckning och konst på kläder. Victor Karlsson

Posted in #Gerlesborgsskolan, #GerlesborgsskolanStudent, Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän, Okategoriserade | Leave a comment

Josefin Vestberg ställer ut i Galler Mitt

Utställning: Kolarkojan Jag har i början av mitt arbete lärt mig göra träkol. Under processen har drömmar och funderingar uppstått om förkolning och formgivning. Verken jag jobbat med varierar i form, men har uppstått ur ett samtal och interaktion mellan mig och naturen.

Posted in #Gerlesborgsskolan, #GerlesborgsskolanStudent, Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän, Okategoriserade | Leave a comment

Ashraful Kadir ställer ut i Galleri Mitt

Utställning: Untitled. The work aims to explore, investigate and experience the pure emotional space invoked by underwater imagery and sound. Galleri Mitt , öppettider: Onsdag 8.12 – fredag 10.12 2021, kl 12 – 17

Posted in Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän, Okategoriserade | Leave a comment

Miriam Axe ställer ut i studerande galleri GBZ

H e j En inblick i Miriams undersökande av ämnen som trans, porr, normer och att vara kvinna. Dessa ämnen utforskar hon i medier som måleri och skulptur.

Posted in Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän | Leave a comment

Louise Eklund ställer ut i studerande galleri GBZ

T I M E Louise Eklund i en utställning om tid!

Posted in Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän | Leave a comment

Louise Ek ställer ut i studerande galleri GBZ

Utställning Louise Ek, galleri GBZ “Saliga är de som sörjer” ”Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de som faller, för de ska resas upp. Saliga är de som blir bedragna, för de ska få sin hämnd.  Saliga är de som brinner, för deras aska ska gödsla jorden.  Saliga är […]

Posted in Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän | Leave a comment

Meret ställer ut i studerande galleri GBZ

Utställning i studerande galleri GBZ, Gerlesborg: “Temporary landscape” “I look at the water and see the moon My face alongside all the stars of the universe” Meret    

Posted in #Gerlesborgsskolan, #GerlesborgsskolanStudent, Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän | Leave a comment

Siri Rydén ställer ut i studerandegalleriet GBZ

Utställning i studerandegalleriet: Siri Rydén (Tyvärr ingen offentlig visning: Huvudbyggnaden är stängd för allmänheten fram till den 31.13)

Posted in #Gerlesborgsskolan, #GerlesborgsskolanStudent, Elevutställningar, Elevutställningar Bohuslän, Okategoriserade | Leave a comment