Emma Birkelunds verk ”Gadgets

Emma Birkelunds verk ”Gadgets in motion” får du se och höra mer om i Gerlesborgsskolans vårutställning, som presenteras online den 20 maj! www.gerlesborgsskolan.se

Emma Birkelunds verk ”Gadgets in motion” får du se och höra mer om i Gerlesborgsskolans vårutställning, som presenteras online den 20 maj! www.gerlesborgsskolan.se