Ewa Dahlén ställer ut i studerande galleri GBZ

Utställning i studerandegalleri GBZ:

“Från himmel till hav”

Utställningen handlar om den måleriska naturen,  friheten och storslagenheten. Men också om något meditativt, hur naturen kan väcka olika känslor och sinnesstämningar.

Ewa Dahlén

Öppettider: 30.10. – 1.11 2020,  kl 10 – 17