Fluidity . Anna-Klara Söderberg ställer ut i studerande galleri GBZ.

“Fluidity”- Anna-Klara Söderberg ställer ut i studerande galleri GBZ.

FLUIDITY

K.S.A

This work is primarily based on my own personal experiences and feelings, which I have tried to give physical form to and develop so that the sculpture / fabric can act as independent.

I have discovered that when working with materials that I already have in my possession, I create a sense of life in my environment. To practice patience, humility, and how to pay tribute is central in the process. When getting to know the materials, – investigating them, spending several months with them, and really looking at them, – I pour my heart into them. By touching the fabric, I’ve tried to understand where it wants to go. It has handled my secrets with care, and I’ve tried to respect it’s boundaries.

ICKEBINÄRITET

K.S.A

Detta verk är primärt baserat på mina personliga erfarenheter och känslor, vilka jag har försökt att förkroppsliga och utveckla så att skulpturen / tyget kan verka självständigt.

Jag har upptäckt att när jag arbetar med material som jag redan har i min ägo, tycks min omgivning på något sätt väckas till liv. Att öva på tålamod, ödmjukhet och att försöka göra materialen rättvisa är centralt i processen. Att lära känna materialen, – undersöka dem, spendera flera månader med dem och verkligen se dem, gör att jag vill ge dem allt. Genom att röra vid tyget har jag försökt förstå vilken riktning det vill. Det har hanterat mina hemligheter med omsorg, och jag har försökt att respektera dess gränser.

Please, do not touch the art.  Snälla, rör ej konstverket.

Öppettider: fredag 1.2. och lördag 2.2. kl 11 – 17