Föreläsare Anders Jakobsen, www.radicalsloyd.com,

Föreläsare Anders Jakobsen, www.radicalsloyd.com, Gerlesborgsskolan Bohuslän.

Föreläsare Anders Jakobsen, www.radicalsloyd.com, Gerlesborgsskolan Bohuslän.