Föreläsning Charlotta Weigelt

Föreläsning med Charlotta Weigelt i Samarbete med Bottna Filosoficirkel
Om Sokrates – statsmannen, filosofen, galningen.

24 Oktober kl 19:00 i Samlingssalen

Fri Entré

Restaurangen håller öppet en timma innan föreläsningen startar. 

Charlotta Weigelt, prefekt för filosofiska institutionen vid Södertörns högskola och översättare av Aristoteles Fysiken, föreläste i våras på Gerlesborgsskolan och följer nu upp med en fortsättning i oktober. Föreläsningen är återigen arrangerad i samarbete med Bottna Filosoficirkel. Kontaktperson: Gunnar Bäck.

Weigelt är lektor och docent vid filosofiämnet vid Södertörn och har dessutom precis blivit utnämnd till proffessor. Disputerade 2002 med avhandlingen The Logic of Life: Heidegger’s Retrieval of Aristotle’s Concept of Logos. Hon har sedan dess arbetat med olika projekt inom framförallt antik filosofi och fenomenologi. Är för närvarande knuten till projektet “Den politiska filosofins uppkomst i antikens Grekland”, vilket koordineras från Uppsala universitet, och har även ett eget projekt om Aristoteles teori om kausalitet. Har översatt Aristoteles Fysiken, och arbetar på en nyöversättning av densammes Nikomachiska etik.

Välkomna!