Föreläsning: Hendrik Zeitler

FÖRELÄSNING
Gerlesborgsskolan Bohuslän onsdag 17 oktober kl 18.30.

Hendrik Zeitler, född 1975 i Hamm, Tyskland, verksam i Angered. Utbildad vid dåvarande Högskolan för Fotografi och Film.
Zeitler är verksam som konstnär, kommersiell fotograf och undervisar vid enheten för fotografi, Akademin Valand, Göteborg. Hans arbeten länkar ihop politiska och personliga reflektioner med fotografins inneboende retorik. Sedan bokdebuten A Place of One’s Own, 2011, som undersöker en politisk rörelses estetik, har han gett ut böckerna 424, 2014 som behandlar bland annat relationen mellan hans hemort Hammarkullen nära Göteborg och dess naturliga omgivning, porträttboken The Chosen Ones, 2016 och boken Open Shutter Hammarkullen i vilken han återvänder till samma område, med en blick som löser upp tiden och ofta även rummet. För närvarande arbetar han bland annat med kameralöst fotografi, som även är en del av ett kommande forskningsarbete vid Akademin Valand, med en bok som publiceras 2019-2020.

Gerlesborgs Kök o Kafé har öppet under kvällen! Välkommen!