Föreläsning: Karlsson Rixon

FÖRELÄSNING
Karlsson Rixon 

Gerlesborgsskolan Bohuslän
Onsdag 16 januari kl 18.30. 
Fri entré! 

Queera gemenskaper via fotografiska handlingar 

Karlsson Rixon (pronomen den/hen) har verkat som konstnär sedan slutet av 1980-talet och var en av de första svenska fotografer som arbetade med konceptuellt utifrån feministiska frågeställningar och som samtidigt introducerade fotografiska arbeten på den svenska samtidskonstscenen. Under 1990-talets mitt flyttade den till Los Angeles och startade där flera projekt som genomlyser idéer om gemenskap och formandet av identitet, något som fortfarande är ett genomgående tema i dens konstnärskap. Tillbaka till Sverige vid milleniumskiftet undervisade den i många år vid konstutbildningarnas fotografiprogram, bland annat som professor på Högskolan för Fotografi vid Göteborgs universitet. Den är numera verksam som konstnär på heltid, en praktik som också innefattar curating, forskningsprojekt och föreläsningar. 2016 disputerade den i fotografisk gestaltning med Queer Community through Photographic Acts, en undersökning av hur gemenskap kan tänkas framträda genom fotografiska handlingar. Detta omfattande projekt om, och i samarbete med, personer i den ryska lhbtq-miljön, är utgångspunkten för Karlsson Rixons presentation på Gerlesborg. Den kommer också att prata om utställningen Nakenakter. Agunbiade-Kolawole, Karlsson Rixon och Zorn., på Thielska Galleriet i Stockholm sommaren 2018, samt om ett nyligen påbörjat interdisciplinärt forskningsprojekt, Minnesvärd Mobiltet, där den tillsammans med idéhistoriker Mikela Lundahl Hero besöker platser för migration i Europa.

Foto: Nakenakt. Karlsson Rixon feat. Mario Fjell, 2016.