Föreläsning: Melanie Wiksell

MELANIE WIKSELL

Residenspresentation

Melanie Wiksell har spenderat april månad som gästande residenskonstnär på Gerlesborgsskolan. I en utställning i Galleri Gerlesborg samt genom en föreläsning i samband med vernissagen den åttonde maj presenterar hon det arbete hon utfört under residensperioden. Residenset är ett resultat av det Open Call skolan utlyste tidigare i vår. Vi fick in ett stort antal sökande och Wiksell valdes sedan ut baserat på hennes platsspecifika projekt.

Melanie Wiksell arbetar med seder och bruk kring dödens historia och immateriella kulturarv. Hennes arbete influeras av referenser hämtade från hennes svenska och cypriotiska ursprung. Genom att se tillbaka på sorgens rit och historia betraktar hon sina verk som materiella propåer för att förbinda dåtid, samtid och framtid. Wiksell framhäver minnets tvetydighet och ger metaforer för dess natur en central roll. Ett balanserat utförande med spår av historia och plats. Dessa förutsättningar gör det möjligt att tänja gränserna mellan konst, verklighet och berättelse.

Under residensperioden arbetar Wiksell med fältstudier för att samla historisk och platsspecifik fakta kring området av Gerlesborgsskolan, i syfte att undersöka Bohuslänska begravningstraditioner. Genom att besöka lokala platser, byggnader och arkiv har hon samlat underlag. I kombination med att bearbeta det funna materialet och att fysiskt befinna sig på dessa platser, blir ingången till det praktiska arbetet dynamisk. I addition att kunna arbeta med intrycket av stämningar vill Wiksell erbjuda en motivvärld mittemellan verklighet och fiktion.

Föreläsningen hålls i Samlingssalen 8/5 kl 19:30.

Fri Entré.

Välkomna!