Föreläsning och Workshop: Linn Gall och Azadeh Zaghi Esmali

Konstpedagogik

– om att öppna dörrar för fler röster

 

Linn Gall, Konsulent samtida konst, arkitektur, form och design Kultur i Väst och Azadeh Zaghi Esmaili, Konstnär och konstpedagog berättar om hur konstpedagogik har en viktig roll som brobyggare mellan människa och konstverk. Men också i att föra utveckling framåt – öppna upp för nya visioner och idéer.

Kultur och lärande går hand i hand, men hur går det till i praktiken?

Under GIBCA 2015 (Göteborgs Internationella Konstbiennal) pågick projektet Stories from Bergum, tillsammans med elever från stadsdelen Angered i Göteborg där unga deltog med sina egna berättelser.Samtidskonsten blev elevernas verktyg för att visualisera sina egna individuella och förenade berättelser, och för ämneslärarna att hitta ingångar till sina olika fält, från slöjd till samhällskunskap.

Fri Entré

19/4 kl 14:00