Föreläsning: Sara-vide Ericson

”Måla först och fråga sen”

27 oktober 2021

Kl 18:30

Samlingssalen på Gerlesborgsskolan och zoom

Sara-Vide Ericson (f. 1983) bor och arbetar i Älvkarhed, Hälsingland, Sverige. Hon är utbildad vid Kungliga Konsthögskolan (2004-2009), Stockholm, Sverige. Ericsons målningar behandlar artefakter, ritualer, arv och minnen. Hennes verk erinrar om en underlig men ändå bekant värld och i centrum står ofta en karaktär som är utmejslad ur ett performance eller en ritual. I det expressiva måleriet knyts det självupplevda och rituella samman.

 ”Vi ska prata om när jag började stjäla kläder och hur viktigt det var för målningarna. Om den prestationsbaserade självkänslan, alla misstag och framför allt om hur man uppfinner sin egen process. Jag ska berätta om den där målarkrisen som ledde till att jag varje natt i över ett år sov i en rosa coral fleece-pyjamas. Och vi ska prata om det självupplevda. Varför man ska gå ner med en häst i en myr om man ska måla det. Vikten av att det är på riktigt – för att det ska bli målning.”

Ericson har ställts ut på flera museer och institutioner, såsom: Bonniers Konsthall, Stockholm, Sverige, Trafo Kunsthalle, Oslo, Norge, Göteborgs Konsthall, Göteborg, Sverige, Sven Harrys Konstmuseum, Stockholm, Sverige, Friedman Benda Gallery, NYC, USA, Kunsthalle Rostock, Rostock, Tyskland, Arario Gallery, Seoul, Sydkorea, Scandinavia House, NYC, USA, bland andra. Hon är representerad av Galleri Magnus Karlsson, Sverige och V1 Gallery, Köpenhamn.

Hennes verk finns bland annat i samlingarna på Moderna Museet, Stockholm, Sverige, Pizuzzi Collection, Ohio, USA, Uppsala Konstmuseum, Uppsala, Sverige, Statens Konstråd, Sverige, med flera. Hon är också representerad i privata samlingar internationellt.

Föreläsningen hålls i samlingssalen på Gerlesborgsskolan med Sara-Vide på storbildsskärm men går att ta del av via zoom-länk här