Föreläsning: Variationer av verkligheten, konstnärens användning av dokument

Gerlesborgsskolan Bohuslän onsdag 5 september kl 18.30. Föreläsning av Ida Rödén.

Vad innebär en vittnesskildring? Hur berättas en historia och hur förhåller vi oss till dokument, samlingar och arkiv? Under kvällen berättar Ida Rödén om det egna skapandet och lockelsen till arkiv och alternativ historieskrivning. Vi får en inblick till hennes förebilder och inspirationskällor. Hur arbetar konstnärer i dag med arkiv, samlingar och historiska dokument? Hur ställer vi oss till uttalade sanningar? Vems historia berättas. Vem exkluderas?

Ida Rödén är yrkesverksam konstnär, utbildad vid konsthögskolan i Umeå och California College of the Arts i San Francisco. Hon har en konstvetenskaplig bakgrund och arbetar även som redaktör för den norrländska konsttidningen Volym där hon bland annat driver frågekolumnen Konstsupporten.

www.idaroden.com

Varmt välkomna!