Fredrika Lindeberg ställer ut i studerande galleri GBZ


Fredrika Lindeberg ställer ut i studerande galleri GBZ

“Vittring”

Genom vittring förvandlas berg till sand och genom måleri förvandlas mellanrum till möten. Där orden begränsar låter måleriet mig att röra mig fritt mellan det ögonblickliga och det beständiga i en skala där det lilla och det stora får ta plats samtidigt. Och när berg blir till sand, eller när mellanrum blir till relationer, kan även illusionen om alienation vittra sönder.

Öppettider: 17 – 18 januari kl 10 – 17