Fyra frågor till Hanna Sjöstrand huvudlärare Gerlesborgsskolan

Fyra frågor till Hanna Sjöstrand, huvudlärare, Konstnärlig grundutbildning Bohuslän, Gerlesborgsskolan. 

Vad är typiskt för pedagogiken på utbildningen? Vad är skillnaden från undervisningen på gymnasiet/högskolan?

Gerlesborgsskolan möjliggör för studenter att utforska, fördjupa och utveckla en konstnärlig praktik. I utbildningen ingår praktiska kurser, men vi lägger också fokus på att visa ett materials potential som konstnärligt verktyg i en samtid. Därför integreras både teori och praktik i utbildningen så att studerande inte bara lär olika tekniker utan också får en inblick i hur olika material möjliggör olika tänkande och olika förutsättningar för kommunikation. Studenter har tillgång till egna ateljéer dygnet runt. Samtliga lärare på skolan är aktiva inom konstfältet och målet är att de studerande ska komma i kontakt med en stor variation av konstnärliga praktiker. Därför finns tre huvudlärare vars praktiker skiljer sig åt på skolan samt ett stort antal gästlärare.

Beskriv din roll som pedagog:

Mitt yttersta uppdrag som pedagog är att erbjuda verktyg för studerande att möta sin fulla potential genom en konstnärlig praktik.

Beskriv din väg in i konsten:

Min väg in i konst sprang ur en abstrakt längtan efter något onämnbart. Jag är född och uppvuxen i Karlskoga, en stad vars huvudsakliga näring är att producera vapen. Efter att ha flyttat därifrån blev det tydligt att jag behövde finna alternativ till det moderna samhällets strukturer. Eftersom jag alltid varit en fysisk person så var konsten min väg, där blev teorier kroppsliga och där blev handling till diskurs, vilket gjorde att jag kunde pröva något utan att ha full överblick. Jag upplevde en frihetskänsla av att jag inte var tvungen att veta för att börja en process, att själva frågan kunde vara mitt drivmedel. Konst var också ett fält som erbjöd mig insyn i mesta möjligt av det samhälle jag var en del av. Som konstnär lever du ofta långt under existensminimum, vilket placerar dig i underklass, ofta tjänar du pengar genom brödjobb vilket innebär att du är en del av arbetarklass, men du är samtidigt välutbildad vilket också innebär att du ingår i en medelklass. Dessutom ingår du i en kontext där de övre samhällsskikten rör sig i och slutligen får du enorma kunskaper via dina kollegors enskilda erfarenheter. På så vis öppnar sig världen på olika sätt för dig genom dina konstnärliga processer och du har möjlighet att byta fokus.

Men när jag blickar tillbaka till artonåringen Hannas värld så var det faktiskt också en viktig aspekt att jag var rädd för åldrandet. När jag jobbade i hemtjänsten mötte jag äldre personer som målade och jag såg att även om deras kroppsliga begränsningar var samma som för alla andra i deras ålder så andades deras rum en känsla av frihet. Jag förstod då att jag behövde konst för att kunna möta livet utan rädsla.

Beskriv din konstnärliga praktik genom ett exempel:

Jag arbetar i målerifältet med en kompletterande praxis inom performance, teater och film. I min praktik kombinerar jag ofta traditionella material och uttryck med en samtida diskurs genom konceptuella processer. I Bruises var jag upptagen av frågor rörande yta och gräns på en individuell så väl som nationellt nivå, men också rent måleriskt; målningens yta. Jag bjöd in 12 svenska konstnärer, som hade sin praktik i måleri och som haft betydelse för mitt eget arbete, att ge mig ett blåmärke på valfritt ställe min kropp. Dessa blåmärken blev förlaga för de tolv målningarna i serien Bruises.

Hanna Sjöstrand är utbildad vid Konstnärlig grundutbildning i Bohuslän 2002 samt Konsthögskolan i Malmö 2009. Foto: Preben Host och Istvan Virag. Länk till Hannas hemsida: Klicka här!

Hanna Sjöstrand, Gudens Felt, LNM Oslo, 2018