Gerlesborgsskolan Bohuslän

Gerlsborgsskolan Animation
Aktuellt

_1070574
För studerande

Gerlesborgsskolan Bohuslän erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid och vår ambition är att ge de bästa möjliga förberedelserna för fortsatta studier på olika högskoleutbildningar såsom fri konst, foto, film, konsthantverk, bildlärare, arkitektur- och design. Men också att ge en gedigen grund för eget arbete.

farglara_bohuslan_webb

Teckning, måleri och teori är grundelementen i utbildningen men det ges även kurser i t ex foto, animation, video, ljudkonst och performance. Undervisningen bedrivs genom kurser, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Det erbjuds också bland annat kurser i skulptur, grafiska tekniker såsom screentryck och torrnål samt en platsspecifikkurs där verk skapas i skolans unika omgivningar. Under utbildningens första år ligger betoningen på att tillägna sig grunderna i bildskapande, för att under det andra året fördjupa och utveckla ett eget uttryck och driva egna projekt.

Skolan har 40 studerandeplatser och ligger alldeles intill havet. Skolan har goda utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för enskilt arbete. Som studerande får du en egen ateljéplats och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland de studerande och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de mer återkommande lärarna. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans galleri under läsåret.

Studenter antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Bohuslän:
2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Ansök!
Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgiften. Utbildningen bedrivs med bidrag och tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

SVART-LOGO-WEBB-konstochkultur_jpg