Gerlesborgsskolan i Bohuslän söker en projektledare inom kulturverksamhet för kortare vikariat

Gerlesborgsskolan i Bohuslän söker en projektledare inom kulturverksamhet för kortare vikariat

Vi söker en trygg projektledare med erfarenhet av utställningsarbete och programläggning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av information/marknadsföring och kan hantera bild och text.

Arbetsuppgifter

– Programläggning av föreläsningsprogram.

– Assistera kulturansvarig/curator i utställningsproduktioner och projekt.

– Administration.

– Information och marknadsföring.

Information om tjänsten

Tjänsten är en 50 % visstidsanställning på 2 månader, men den kan komma att förlängas. Tjänsten kräver närvaro på arbetsplatsen 2 – 3 dagar i veckan, bostad finns på skolan.

Ansökan med CV

Välkommen med din ansökan. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@gerlesborgsskolan.

Vi hanterar ansökningar löpande för snabb tillsättning av tjänsten. Sista ansökningsdatum är 15 januari. Ansökan sänds till: info@gerlesborgsskolan.se

Gerlesborgsskolan vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Om oss

Gerlesborgsskolan är känd för att utveckla estetiska läroprocesser där eget skapande möter professionellt. Den är en plats där nyfikenhet väcks och sammanhang stärks mellan samtidskonst och en mångfald av kulturuttryck. Vi är en konstskola och kulturhärd, en ung aktör med legendarisk historia. Sedan mitten av 50-talet är skolan en arrangerande kulturscen såväl som att vara en närvarande och samlande aktör i fält även utanför de traditionella. I kulturprogrammet ingår konserter, föreläsningar, utställningsverksamhet, samarrangemang och aktiviteter för barn och unga. Kulturverksamheten drivs i huvudsak genom offentliga stöd från bland annat Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen, Tanums kommun och Sotenäs kommun.

Vad vi gör och vill

·      skapar utrymme för barn, ungdomar, vuxna och seniorer att ägna sig åt eget skapande och lärande samt att på olika sätt växa och vara aktiva inom området konst och kultur

·      hyser ca 100 – 120 arrangemang per år av varierande storlek, form och innehåll

·      driver en kulturscen utanför staden som sätter ljuset på rörelser i tid och samhälle och med viljan att skapa med snarare än för

·      genererar förutsättningar för konstnärlig frihet och kvalitet

·      utmanar i frågor som rör samtidskonstens ställning i samhället och kulturpolitiken

·      i och genom konst och kultur engagerar vi på oväntade sätt, ger nya perspektiv på brännande samhällsfrågor och på våra egna liv

·      utvecklar tillgänglighet, vidgat deltagande och delaktighet, där målgruppsutveckling är ett viktigt område

·      bygger relationer mellan kulturen och kulturutövarna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med kultur- eller samhällsfrågor

·      verkar i det lokala, regionala, nationella och internationella, tar världen till Gerlesborg och Gerlesborg till världen

Vi erbjuder dig

·      möjlighet att självständigt lägga upp och driva ditt arbete och samtidigt ingå i ett team av medarbetare

·      varierade arbetsuppgifter med möjlighet att verka för kulturens utveckling och tillgänglighet

·      kunniga, engagerade medarbetare och ett kreativt arbetsklimat i kraftfull natur

Stiftelsen är icke-vinstdrivande med en styrelse, som består av representanter från Västra Götalandsregionen, Tanum kommun, Sotenäs kommun och Konstakademin.

Vid frågor

Kontakta Karolina Pahlén, karolinapahlen@gerlesborgsskolan.se eller Elin Wikström, verksamhetsledare, elin@gerlesborgsskolan.se

Bilden är från svenska-belgiska konstnären Oona Libens projekt Teatro Dondolo, Gerlesborgsskolan, april 2017.