Gerlesborgsskolan satsar på framtiden

Ordförande ger kurs om helighet – sponsorprogram sjösätts

Världen står inför stora utmaningar och vi behöver ställa om – Gerlesborgsskolan satsar på framtiden.

Gerlesborgsskolan bedriver inte bara konstnärlig grundutbildning i både Bohuslän och Stockholm, Gerlesborgsskolan är också ett dynamiskt, utmanande och gränsöverskridande forum för konst och kultur. Skolan har nu presenterat sitt program för årets fristående kurser. I utbudet ingår inte bara de traditionella kurserna i akvarellmåleri, landskap och abstrakt måleri men också nya kurser som ”Teckna och odla” där estetiska möter ekologiska sammanhang, eller ”Hike and paint” och ”Möt Bohuslän” som tar engagemanget i den vackra miljön i Gerlesborg till nya höjder.

Helt ny till programmet är också en spännande idéhistorisk kurs kring helighet och främlingskap.

Vad är det heliga? Vem är ”den Andre”? Hur ska vi kunna gestalta relationen mellan ”vi” och ”dom”? Hur möter vi främlingen? Vem är främlingen? Vem är du och jag? Vilka existentiella frågor måste ställas? Kan begreppet helighet betraktas som ett slags emblem för annorlundaskapet? Kan främlingen i sin tur uppfattas som det skrämmande djup som öppnar sig i mötet med det heliga? Hur gestaltas detta i konsten, i samtidskonsten?

Kursen Det heliga och den Andre ges av skolans nya ordförande Tom Sandqvist, författare och professor emeritus i konstens teori och idéhistoria. Kursen tar upp några centrala förståelsemodeller inom samtida konst och idéhistoria kring helighet och främlingskap.

– Det finns en stark idéhistorisk koppling mellan främlingskap och helighet, som speglas i till exempel i skillnaden mellan det heliga och det andliga, säger Tom Sandqvist. Det heliga väcker ångest, skräck, fascination och nyfikenhet medan det andliga vilar i sin egen självtillräcklighet.

Alla fristående kurser är i år covid 19-anpassade med avstånd i lokalerna och mycket aktivitet utomhus.

Sponsorprogram

Gerlesborgsskolan har också lanserat ett nytänkande stödprogram för potentiella sponsorer, donatorer och mecenater. En broschyr har publicerats som riktar sig till såväl näringslivet som privatpersoner med intresse för den unika utbildningen och kulturverksamheten som skolan bedriver.

– Vi vill satsa på framtida utbildningar och breddad kulturverksamhet, säger Tom Sandqvist.

Vill du stödja och bli en del av Gerlesborgsskolan, konsten och kulturen? Vill du vara med och bygga skolans framtid? Vill du därmed bli delaktig i att förvalta ett kulturhistoriskt arv med andra konst- och kulturintresserade genom ditt stöd? Som sponsor och donator får bidragsgivaren en hedersplats i skolan och får möjlighet att etablera ett konstruktivt samarbete som gagnar båda parter. Företagen erbjuds olika sponsorpaket. Här finns möjlighet att bidra till utvecklandet av hållbara företagslösningar och stärka varumärket. Skolan erbjuder bland annat konferenslokal, föreläsningar, guidade turer och specialskräddade kurser.

Vill du donera, hylla någon eller ge en minnesgåva? Omtanken om en jubilar kan bli omtanken om ett bredare kulturutbud. En hyllningsgåva gör att skolan kan utbilda fler inom konst och kultur.

För mer information kontakta:

Tom Sandqvist 0707-22 17 45, ny ordförande

Christine Bjärkby 0739-41 47 65, ledamot i Stiftelsen Gerlesborgsskolan.

Elin Wikström, 0708-38 19 58, verksamhetsledare.

www.gerlesborgsskolan.se