Två tjänster som huvudlärare i fri konst

Gerlesborgsskolan Stockholm utlyser två tjänster som huvudlärare i fri konst till konstnärlig grundutbildning

Stiftelsen Gerlesborgsskolan
Stiftelsen bedriver verksamhet i Bohuslän och Stockholm. Våra konstnärliga grundutbildningar är 80 veckor och studiemedelsberättigade. Gerlesborgsskolan Stockholm har 74 studerande och Gerlesborgsskolan Bohuslän 40. Utbildningarna bedrivs som eftergymnasiala högskoleförberedande konst- och kulturutbildningar, med tillsyn och bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. De studerande ges orientering och fördjupade kunskaper i samtidskonstens uttryck, metoder och teorier. Inblick ges också i olika konstvärldar och konstnärsroller.

Konstnärliga grundutbildningen i Stockholm
Gerlesborgsskolan Stockholm erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid. Utbildningen förbereder för högskoleutbildningar som leder till konstnärliga examina, men ger också en gedigen grund för eget arbete. Studier på utbildningen har lett vidare till yrken som konstnär, arkitekt, grafisk formgivare, bildlärare mm. Ateljéer, verkstäder och undervisningslokaler ligger i Hjorthagen. Undervisningen bedrivs av sju huvudlärare och ett antal gästlärare.

Om huvudlärartjänsterna

Huvudlärare i fri konst med inriktning mot måleri
Du har kompetens inom måleri och teckning, färg- och materiallära, kroki och modellmåleri.

Huvudlärare i fri konst med inriktning mot skulptur
Du har kompetens inom skulptur, formtagning och tredimensionell gestaltning.

Anställning
Tjänsterna innefattar regelbunden undervisning 1 dag/vecka i 40 veckor/läsår. Du är också kursansvarig ca 3 veckor/termin. Tillträde enligt överenskommelse, dock senast 2018-08-13. Tjänsten löper läsårsvis och är tidsbegränsad till max 6 år.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I huvudlärarens uppgifter ingår undervisning och mentorskap för en grupp studerande, därtill visst administrativt arbete. Du bör följa utvecklingen inom samtidskonsten samt samhällsfrågor som har betydelse för konsten och kulturen. Du deltar i det kollegiala samarbetet. I det arbetet ingår att verka för en gemensam kultur av öppenhet och samverkan samt skapandet av en god arbetsmiljö.

Behörighet
Du har beprövad konstnärlig erfarenhet och pedagogiska kvalifikationer. Det innebär att du har breda och djupa kunskaper inom samtidskonsten. Examen från högskola är meriterande. Du ska i övrigt ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen.

Bedömningsgrunder
• Konstnärlig beprövad erfarenhet och pedagogiska kvalifikationer.
• Examen från högskola eller motsvarande kunskap är meriterande.
• Administrativ förmåga och god samarbetsförmåga.

Gerlesborgsskolan vill tillvarata mångsidig kompetens. Vi välkomnar sökande som breddar vår organisation med avseende på jämställdhet och etnisk mångfald.

Om ansökan

Ansökan skickas per e-post eller post. Den ska ha inkommit senast 2018-03-18.

Välkommen in med din ansökan till:
Sofia Teleman, utbildningssamordnare
sofia@gerlesborgsskolan.se

Gerlesborgsskolan Stockholm
Jägmästargatan 2B
115 42 Stockholm

Ansökan ska innehålla:
• CV
• Kopior av betyg och andra handlingar sökande vill åberopa i ansökan
• Personligt brev
• Referenser

Samt redogörelse för:
• Konstnärlig beprövad erfarenhet
• Pedagogiska kvalifikationer
• Administrativ kunskap

Har du ytterligare frågor kring tjänsten kontakta:

Studierektor Karolina Holmlund
Telefon: 08 545 666 92
E-post: karolina@gerlesborgsskolan.se

eller
Studierektor John Stenborg
Telefon: 08 545 666 92
E-post: john@gerlesborgsskolan.se