Gerlesborgsskolan Stockholm

Gerlesborgsskolan Stockholm erbjuder en tvåårig konstnärlig grundutbildning på heltid. Utbildningen förbereder för högskoleutbildningar som leder till konstnärliga examina, men ger också en gedigen grund för eget arbete. Studier på denna utbildning har lett vidare till yrken som konstnär, arkitekt, grafisk formgivare, bildlärare mm.

Undervisningen bedrivs genom kurser, workshops, seminarier, enskild handledning och föreläsningar. Gerlesborgsskolan Stockholm ger en bred grund i fri konst och under året ges kurser i t.ex. teckning, måleri, teori, foto, animation, video, ljudkonst och performance. Under utbildningens första år ligger betoningen på att tillägna sig grunderna i bildskapande, för att under det andra året fördjupa och utveckla ett eget uttryck och driva egna projekt. Vi sätter stort värde på den levande debatten. Att använda kritiskt tänkande och ifrågasätta normer och strukturer är något som uppmuntras. Föreläsningar i konsthistoria och konstteori varvas med föreläsningar med aktuella konstnärer och andra yrkesgrupper som formgivare, curators eller organisationer som är kopplade till konstlivet.

För att ta del av det samtida konstflödet görs regelbundet gallerirundor, studiebesök på konstmuseer samt en internationell studieresa. Skolan har 74 studerandeplatser fördelade på två årsklasser med lokaler i Hjorthagen. Varje studerande har en egen ateljéplats.

Utbildningen är studiemedelsberättigande. Möjlighet finns att söka merkostnadslån för terminsavgiften. Utbildningen bedrivs med bidrag och tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan.

SVART-LOGO-WEBB-konstochkultur_jpg

Studerande antagna till konstnärliga högskolor från Gerlesborgsskolan i Stockholm:
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Ansök!
Klicka här för att komma direkt till ansökningshandlingarna.