Helena Raivo och Josefine Thuresson ställer ut på Gerlesborgsskolan Stockholm

Två utställningar pågår på Gerlesborgsskolan i Stockholm. Helena Raivo visar interaktiv performance i galleriet och Josefine Thuresson installation med flera filmer i trapphuset. Christofer Rudenmalm och Lova Ranung var opponenter under genomgången.

Helena Raivo 1

Josefin Thuresson