Hilja Klara Kauppi ställer ut på Gerlesborgsskolan Stockholm.

Hilja Klara Kauppi

Hilja Klara Kauppi ställer ut på Gerlesborgsskolan Stockholm. Lisa Broms var opponent under genomgången.