Höstterminen igång! Gerlesborgsskolan Stockholm

Alla på en gång, samtidigt, trappan!