In 21st Century Zesterhood 3/5-3/8

In 21st Century Zesterhood – Chains of Affection är en utställning som tar avstamp i arkivet för ”Women’s building” i Los Angeles, den första kvinnoseparatistiska konstinstitutionen i världen startad av Judy Chicago, Sheila Levrant de Bretteville och Arlene Raven. In 21st Century Zesterhood  bygger vidare på de feministiska aktionerna, erfarenheterna och arbetsmetoderna från den platsen och tiden. I dialog och utbyte med samtida feministiska nätverk och grupper som arbetar inom fälten design och konst i Sverige och Los Angeles undersöks systerskap som konstnärlig strategi över generationer och geografier. Systerskap som en konstnärlig strategi – hur fungerar det idag?

In 21st Century Zesterhood är ett pågående konstnärligt samarbetsprojekt mellan Sisters of Jam (Mikaela Krestesen och Moa Krestesen), Bastion (Alexandra Falagara och Brita Lindvall Leitmann) och Karolina Pahlén.