Invigning av elevutställningen KALEJDOSKOP

Invigning av elevutställningen KALEJDOSKOP i Gerlesborgs huvudbyggnad.

Invigning av elevutställningen KALEJDOSKOP i Gerlesborgs huvudbyggnad.