Jojk (Juoigan)

Jojk_5_Foto_Gunnar_Ka308llstro308m

JOJK (JUOIGAN) 85 min, Sverige 2014, regi: Maj Lis Skaltje
Jojken har en obruten tradition sedan tusentals år. Det är folkets musik, en musik för renskötare och fiskare. Men den är inte oomtvistad. Jojken har varit belagd med dödsstraff eftersom den betraktades som trolldomsmusik. Vad är orsaken till att musiken genom åren överlevt både kristna missionärer och myndigheter? Via jojkens historia får vi en berättelse om samerna, i en film med personligt tilltal och fantastiska bilder och musik.

Fredag 12 februari, kl.19.00, 80 kr

Filmvisningen genomförs i samarbete med Bottna kulturfestival och Folkets Bio.