Josefin Vestberg ställer ut i Galler Mitt

Utställning:

Kolarkojan

Jag har i början av mitt arbete lärt mig göra träkol. Under processen har drömmar och funderingar uppstått om förkolning och formgivning.

Verken jag jobbat med varierar i form, men har uppstått ur ett samtal och interaktion mellan mig och naturen.