Kajsa Johnsson ställer ut i galleri Mitt

Vid liv

En utställning om min motstridiga relation till barnmorskeyrket. En ynnest, ett stort engagemang och en arbetsmiljö som knäcker sin personal. Mitt vittnesmål om komplexiteten i livsaspekterna fertilitet och reproduktion. Om ansvar, kärlek och samhällsnytta.

Kajsa Johnsson

Öppettider: Onsdag 30.3 – fredag 1.4. kl 10 – 16