Konsert: Marisa Anderson (USA)

Konsert: Marisa Anderson (USA)
I Marisa Andersons musik speglas gitarrens historia samtidigt som dess traditionella gränser utvidgas. Influenser av minimalism, elektronisk musik, drone och konstmusik vävs in i hennes kompositioner som i grunden baseras på blues, jazz, gospel och country. En unik konsert där ett lika brokigt som genuint amerikanskt musiklandskap återskapas.

Söndag 16 september kl 19.30
Entré: 120kr. Gratis under 18 år.
Biljetter köpes via Biletto här eller i entrén.

Adress Gerlesborgsskolan: 
Gerlesborg 1, 457 48 Hamburgsund

https://marisaandersonmusic.com
https://qujunktions.com/artists/marisa-anderson/#
https://vimeo.com/188975477
https://vimeo.com/56465666

Foto: Jason Quigley