HERE 2023: MICROTUB

Konserten är en del av ett samarbete mellan Gerlesborgsskolans konsertverksamhet och dans-, performance- och musikfestivalen HERE23 Vitlycke Center of Performing Art

Sön den 3 september kl 18.00

OBS! Vitlycke Centre for Performing Arts (Vitlycke gård 3, 457 93 Tanumshede). Kvällen inleds med dansföreställningen Still Love kl 18.00, se festivalprogram, Microtubs konsert börjar kl 19.00.

Juliane Schütz

Robin Hayward (UK) / Peder Simonsen (NO) / Martin Taxt (NO)

Microtub är någoting unikt. Trion grundades 2010 och utforskar mikrotonal musik genom intonationsstämningssystem och andra alternativa metoder. Microtub har uppträtt på festivaler som Maerzmusik i Berlin, Sonic Acts i Amsterdam, Wien Modern, Ultima Festival i Oslo, INTONAL i Malmö och Sound of Stockholm. På HERE:2023 kommer de att framföra musik från sitt kommande album där de utforskar nya ljud med hjälp av olika halvventil-fingersatser för tuborna.

IMG_2608.jpg

MICROTUB

Microtub är världens första mikrotonala tubaensemble. Trion bildades 2010, ett år efter att Robin Hayward utvecklat den första helt mikrotonala tuban i samarbete med den tyska instrumenttillverkaren B&S.

Microtub har släppt fem album: Microtub (2011), Star System (2014), Bite of the Orange (2017), Chronic Shift (2019) och Sonic Drift (2021). De har presenterat sin musik på festivaler som Sonic Acts i Amsterdam, Ultima Festival i Oslo, Wien Modern, Borealis i Bergen och FIMAV i Victoriaville. De har också turnerat i länder så som Japan (2012) och Mexiko (2017). Sedan 2012 har de utforskat möjligheterna som ligger i det mikrotonala stämningssystemet som kallas Just intonation, med hjälp av Hayward Tuning Vine-gränssnittet som ett verktyg för att komponera, repetera och ibland också framföra musiken. På senare tid har de också samarbetat och framfört ny musik med tonsättarna Ellen Arkbro och Catherine Lamb.

PRESS

“Musiken verkar ha en kraft att förändra stämningen eller, den inbillade identiteten, medvetandet. Att lyssna på Microtub är att bli det ljudet, som har både en resonans och vidare en inklusivitet. Hört live, att ljud är rummet, hört i hörlurar, att ljud är ens sinne. Ju mer jag lär mig desto mer värdefull musik, desto mindre sannolikt är det att man kan beskriva den effektivt, men om en 27-minuters CD låter kort för dig, tänk dig den här som 27 minuter av evigheten.” – Point of Beginning, från recension av Sonic Drift

“Trots allt allvar och koncentration på det väsentliga resultatet kännetecknas trions musikaliska arbete av en slående lätthet i arbetet med sin tunga utrustning. För det mesta är det en enda ton som successivt delas upp i ett akustiskt prisma, till en färgrikedom som extraheras från nästan ingenting på ett ofattbart sätt.” – Freistil, från recension av Sonic Drift

“Trions musik utstrålar en kraftfull, intuitiv kvalitet. Bite of the Orange låter både märkligt bekant och slående främmande, tydligt avgränsad men ändå fylld med oändliga möjligheter. Det sägs ofta att all musik redan har skrivits, men som Microtubs spännande soniska forskning visar, kan den som gjorde detta påstående inte ha grävt tillräckligt djupt.

Capture.PNG

På HERE:2023 presenteras konserten i samarbete med Vitlycke CPA.

ENGLISH

MICROTUB

Microtub is something unique. The trio was founded in 2010 and it explores microtonal music through just intonation tuning systems and other alternative methods. Microtub has performed in festivals like Maerzmusik in Berlin, Sonic Acts in Amsterdam, Wien Modern, Ultima Festival in Oslo, INTONAL in Malmö and Sound of Stockholm. At HERE:2023 they will perform music from their upcoming album in which they explore new sounds using different half-valve fingerings for the tubas.

Microtub is the world’s first microtonal tuba ensemble. The trio was formed in 2010, a year after Robin Hayward developed the first fully microtonal tuba in collaboration with the German instrument manufacturer B&S.

Microtub have released five albums: Microtub (2011), Star System (2014), Bite of the Orange (2017), Chronic Shift (2019) and Sonic Drift (2021). They have presented their music at such festivals as Sonic Acts in Amsterdam, Ultima Festival in Oslo, Wien Modern, Borealis in Bergen and FIMAV in Victoriaville. They have also toured in countries like Japan (2012) and Mexico (2017). Since 2012 they have been exploring the possibilities that lie in the microtonal tuning system known as Just intonation, using the Hayward Tuning Vine interface as a tool for composing, rehearsing and sometimes also performing the music. Lately they have also collaborated and performed new music with the composers Ellen Arkbro and Catherine Lamb.

PRESS

“The music seems to have a power to alter mood or, that phantom of identity, consciousness. To listen to Microtub is to become that sound, which has both a resonance and, further, an inclusiveness. Heard live, that sound is the room, heard on headphones, that sound is one’s mind. As I keep learning, the more valuable a music, the less likely one can describe it effectively, but if a 27-minute CD sounds short to you, think of this one as 27 minutes of eternity.” – Point of Departure, from review of Sonic Drift

”Despite all the seriousness and concentration on the essential result, the trio’s musical work is characterised by a striking lightness in working with its heavy equipment. Mostly it is a single note that is successively split into an acoustic prism, into a richness of colour that is extracted from almost nothing in an unfathomable way.” –
Freistil, from review of Sonic Drift

”the trio’s music exudes a powerful visceral quality. Bite of the Orange sounds both strangely familiar and strikingly alien, clearly circumscribed yet filled with infinite possibilities. It is often said that all music has already been written. As Microtub’s intriguing sonic research proves, whomever made this claim may just not have been digging deep enough.” –
Those who Make Waves

Robin Hayward – microtonal F-tuba,
Peder Simonsen – microtonal C-tuba,
Martin Taxt – microtonal C-tuba
Photo: Juliane Schütz