Konsert: UnStumm

Musikresidens 14-19 oktober

Redovisningskonsert fre 18/10 kl 19.00

Fri entré

UnStumm – Conversation of sound and moving image

Ett intermedialt samarbete som för samman fyra visuella konstnärer och fyra musiker från två länder. Målet är att skapa en miljö av kulturella och kreativa utbyten där ett gemensamt, komplext, transmedialt konstnärligt språk skapas och används för att förmedla och utforska händelseförlopp, texturer, kollisioner, kombinationer och attraktioner mellan det visuella och audiella och där föreställningens utrymme kommer att användas till sin fulla potential. Gruppen kommer presentera två realtidsfilmer (Echtzeitfilme) under kvällens föreställning, improviserade utifrån koncept och ramar som utarbetats tillsammans.

Medverkande:
Nicola L. Hein – gitarr
Claudia Schmitz – live visuals
Axel Dörner – trumpet
Lilevan – Live visuals
Casey Moir – röst
Lisskulla Moltke-Hoff – live visuals
Johan Moir – kontrabas
Rasmus Persson – live visuals

Unstumm har redan genomförts i Köln 2015, Hong Kong och Singapore 2016, Tokyo och Seoul 2017 och under 2019 i Colombia samt Argentina. Unstumm vill etablera långvariga relationer runt om i världen. Projektet jobbar bortom gränser som står mellan konstformer, kulturer och identiteter och dess mål är kommunikation genom improvisation med högsta möjliga konstnärliga integritet.

UNSTUMM Sverige görs i samarbete med Levande Musik , Musikverket och Gerlesborgsskolan och framförs även på Atalante i Göteborg.

www.unstumm.com