Konsert/musikpresentation: Borduna Garden

Musikresidens och lördagspresentation/konsert med Borduna Garden. 
Lördag 15 december kl 19.30
Fri entré
Gerlesborgsskolan Bohuslän 

GERLESBORG SOUND SCANNING
Borduna Garden är en grupp som har genomfört flera rumsliga undersökningar utifrån ett gränsöverskridande samarbete mellan musik, bild och text. Bo Samuelsson(konstnär) och Sten Sandell (komponist och musiker) un- dersöker platsen först och främst ur ett akustiskt perspektiv. Borduna Garden är en omläsning av rummet och platsen. En ständig förgrening där bordunen är grundtonen i ar- betet med att undersöka dessa rumsligheter. Bordunen kan vara membran och projektionsyta och fortplanta den medierade struktur av berättelser, samlingar, spår och po- sitioner som definierar en befintlig plats. I bordunen rör sig element med olika toner och uttryck likt en trädgård. Projektet Borduna Garden blir på så vis en omläsning av rummet och platsen på ett nytt sätt. I tomrummet eller i mellanrummet skapas en ny rumsupplevelse, ett tredje rum. Ett rum som temporärt uppstår utifrån och utanför det befintliga rummets självklara parametrar.Tillvägagångssätt är en analys och dokumentation av platsen bland annat via ljudupptagningar. Materialet bearbetas och förs sedan till- baka in i rummet för att skapa en nyläsning med betoning av rummet och platsen. Ingenting nytt tillförs utan det som sker är en perspektivförskjutning. En öppning till ett nytt ti- digare osynligt rum. Ett rum i rummet. Ljud som arkitektur, som social aktivitet, som rytmer, volymer och mellanrum samlas här i ett destillat, osynligt, synligt, cirkulerande. En gränslös rumslighet på varje plats. Ett Borduna Garden.www.bordunagarden.se

Gerlesborgs Kök o Kafé har öppet! Välkomna!