Konsert/musikpresentation: Isak Hedtjärn & Marcus Pal

Musikresidens och lördagspresentation med Isak Hedtjärn & Marcus Pal
Lördag 1 december kl 19.30
Fri entré
Gerlesborgsskolan Bohuslän 

Detta projekt tar avstamp i samarbetet mellan Isak Hedtjärn och Marcus Pal, ett arbete i vilket de tillsammans utforskar sitt gemensamma intresse för upplevd sammansmältning, och mer specifikt, för hur fenomenet uppenbarar sig i upplevelsen av musik och av ljud. Med precisionskontroll över sina instrument har Isak förmåga att locka fram de mest sällsynta for- merna av ton och brus. I samklang med Marcus kunskaper inom into- nationsteori och ljudsyntes söker detta projekt efter vägar in i typer av ljud och musik där allt från rumslig arkitektur till klangfärg låser samman i nya nyanser av harmoni.

Gerlesborgs Kök o Kafé har öppet! Välkomna!