Föreläsning: Konst som social politiskt skeende

 

 

Konst som socialt politiskt skeende

Ställbergs Gruva, plats för arbete, konst och tanke, är hemvisten för den konstnärsdrivna gruppen The non existent centers huvudsakliga arbete. Gruppen flyttade in för kontinuerlig verksamhet våren 2013. Vid gruvan har internationella konstnärsresidens, festivaler, scenkonstföreställningar, utställningar och seminarier arrangerats och producerats. De senaste åren har över 160 konstnärer och artister från 15 länder deltagit i arbetet.

I gruppen ingår ca 15 personer med bakgrund inom b.la konst, kulturproduktion, musik, kulturgeografi, design, regi, koreografi, arkitektur, snickeri, energiteknik, psykologi, författande och ljusdesign. TNEC arbetar ofta utifrån gemensamma frågeställningar med en öppenhet mellan olika yrkesfält, språk och erfarenheter.

Ställbergs Gruva fungerar som en utsiktspunkt för att konstnärligt bearbeta samtiden i det personliga och det globala. Platsen fungerar som ett nav och en experimentyta där samtidens komplexa kapitalistiska konsumtionssamhälle kan förstås genom längre och pågående konstnärliga och sociala processer. Arbetet är ett gestaltande forskningsarbete där arbetets beståndsdelar – omvärldsanalys, finansiering, kommunikation, samarbeten och tematik – undersöks för att se hur nya möjligheter för konstnärligt arbete och publika möten kan fungera.

Sommaren 2015 köpte TNECs systerförening Non Existent Resources gruvfastighetens ca 3000 kvm byggnader och 9 hektar mark. Ambitionen är att ställa om gruvområdet för kulturella och sociala ändamål med nya energilösningar.

www.stallbergsgruva.se

Föreläsning med Carl-Oscar Sjögren, konstnärlig ledare The Non Existent Center, Regissör, konstnär och kulturpolitisk strateg onsdag 18 april kl 18.30-20, fri entré.