Konstgymnasium

Sista ansökningsdag 1 februari 2015

Estetiska programmet ges i ett unikt samarbete mellan Tanums gymnasium och Gerlesborgsskolan. Professionella lärare från Gerlesborgsskolan håller i kurserna inom bild och form, vilket innebär att du som elev får en gedigen utbildning i grundläggande tekniker inom bild- och formämnena. Detta gör dig väl rustad att sedan söka vidare till konsthögskolorna. Gymnasiets övriga kurser läses tillsammans med andra studieförberedande program samt vuxenutbildningen. Du blir väl rustad att efter din gymnasietid att söka vidare till konsthögskolor eller andra vidare studier på högskola eller universitet.

På Tanums gymnasium läses en del kurser ämnesövergripande, i projektform eller med individuellt upplägg. Du har stor möjlighet att vara med och utforma gymnasietiden efter dina egna mål och förutsättningar.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kan ingå som en del i estetiska programmet. Det innebär att du under din studietid eventuellt kan förlägga en del av dina studier ute på en arbetsplats, till exempel hos en yrkesverksam konstnär under delar av din utbildning.

Huvudman för utbildningen är Tanums gymnasium.

Läs mer på Tanums kommuns hemsida.